Vydajte sa s nami na stratenú obchodnú cestu pohraničia.
Bohatý program pravidelných podujatí.
Moderné tradície a kultúra.
Cesta za trhmi či prácou trvala aj niekoľko dní.

Vezmite do rúk brožúru s pasom, prejdite „Stratenou obchodnou cestou“, spoznajte históriu obcí a nezabudnite si všimnúť všetky prírodné a kultúrne jedinečnosti, ktoré ponúka pohraničný región.


Projekt „Stratená obchodná cesta pohraničia“ vznikol zo spolupráce medzi Regionálnou rozvojovou agentúrou Púchov a Regionálnou rozvojovou agentúrou Východnej Moravy, ktoré sa snažia o nadviazanie vzťahov a spolupráce s ostatnými subjektami prihraničného regiónu už od roku 2010, kedy spoločne vytvorili spojenie podnikateľov v projekte „Československý priemyselný klaster“. Týmto projektom sa snažíme docieliť, aby obyvatelia tohto územia nazreli do minulosti a našli možnosti spolupráce na oboch stranách hranice, tak ako to robili v minulosti naši predkovia. Predkovia, ktorí spolupracovali, obchodovali a stýkali sa aj napriek tomu, že cesta za rodinou, obchodom a trhmi trvala aj niekoľko dní.

 

Predstavenie života a remesiel v obciach bude vytvárať obraz o obchode a spolupráci v pohraničnom regióne. Súčasťou projektu sú aj informačné tabule, ktoré sú umiestnené v jednotlivých obciach. Pri každej tabuli sa nachádza aj pečiatka s logom projektu, aby si návštevníci, ktorí prechádzajú malebnými obcami tohto územia, doniesli zo svojich potuliek suvenír a spomienku nielen na život v minulosti, ale aj na súčasnú podobu krajiny. Vytvorené sú taktiež historické pasy, ktoré sú v tlačenej podobe, ale aj voľne prístupné na stránkach partnerov projektu a jednotlivých obcí. Na týchto stránkach je voľne prístupná aj elektronická verzia brožúry k projektu.Pozrite si čo ukrýva stratená obchodná cesta pohraničia
 


Stiahnite si historický pas, do ktorého môžete zbierať turistické pečiatky!
Nezabudnite navštíviť pravidelné udalosti zamerané na uchovanie kultúry a tradícií pohraničia


Január

 • Stretnutie heligonkárov z Púchovskej doliny a okolia v obci Lúky
 • Obecný bál – Lazy pod Makytou
 • Novoročná turistika v Mestečku

Február

 • Pochovávanie basy v Dohňanoch
 • Fašiangový pochod v Záriečí
 • Fašiangový pochod masiek po dedine Lúky spojený s fašiangovou zábavou
 • Fašiangový ples v obci Lúky
 • Fašiangový sprievod v obci Lysá pod Makytou
 • Fašiangové tradície + Koštfest – súťaž ovocných destilátov v Mestečku
 • Fašiangový sprievod v Lazoch pod Makytou

Marec

 • Fašiangy v meste Púchov
 • Pochovávanie basy v Záriečí
 • Oslavy MDŽ v obci Mestečko – festival „Deti ženám“
 • Jarné dekorácie v Mestečku

Apríl

 • Veľkonočný jarmok v Púchove
 • Výstavky ľudových remesiel k veľkej noci v obci Lazy pod Makytou
 • Výročie oslobodenia mesta Púchov, stavanie mája a pálenie vatry
 • Stavanie mája a pálenie vatry v Dohňanoch
 • Stavanie mája a pálenie vatry v Záriečí

Máj

 • Prvomájové bozkávanie pod čerešňou Púchov
 • Folklórny Púchov
 • Ochutnávka ovocných destilátov Púchovskej doliny v obci Dohň
 • Stavanie mája pred obecným úradom Lúky
 • Duchajovej jablonka – Lazy pod Makytou

Jún

 • Púchovské kultúrne leto na pešej zóne
 • Deň obce Záriečie
 • Folklórne slávnosti v Lysej
 • Valašské kumštování – Valašské Klobouky
 • MDD v Mestečku – Popoludnie ukážok a súťaží
 

Júl

 • Púchovské kultúrne leto na pešej zóne
 • Hodové slávnosti v Dohňanoch– Sv. Cyril a Metod
 • Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke
 • Deň obce Mestečko
 • Valašské kumštování – Valašské Klobouky

August

 • Púchovské kultúrne leto na pešej zóny
 • Bartolomejský jarmok – Lúky
 • Stretnutie muzikantov v Bielych Karpatoch – Valašské Klobouky
 • Stretnutie muzikantov v Bielych Karpatoch – Brumov Bylnice
 • Včelárska nedeľa – Mestečko
 • Oslavy SNP – Lazy pod Makytou
 • Mladoňovská 25-ka v Lazoch pod Makytou

September

 • Púchovský jarmok / tretia sobota /
 • Deň Mesta Púchov
 • Farmárske trhy – Brumov-Bylnice

Október

 • Folklórny festival Hornolidečska a Púchovskej doliny v obci Dohňany

November

 • Martin na bielom koni v Púchove
 • Stretnutie starších spoluobčanov v Mestečku
 • Kýčerského spievanky – Lazy pod Makytou
 • Ondrejský jarmok v Lysej

December

 • Mikulášsky jarmok v Púchove
 • Vianočné pastorále v Dohňanoch – Koncert v rímsko-katolíckom kostole, výstava s vianočnou tematikou, ukážkami remesiel, zvykov a tradícií
 • Mikulášska pochôdzka a Adventné popoludnie v Záriečí
 • Mikuláš pre deti a zabíjačka pre dospelých v obci Lazy pod Makytou
 • Valašský mikulášsky jarmok – Valašské Klobouky
 • Predvianočný jarmok – Brumov-Bylnice
 • Od adventu do vianoc – predvianočná ukážka zručných tvorcov v Mestečku
 • Adventné popoludnie v obci Lúky